EPayment server simulátor

Táto služba pomáha otestovať implementáciu EPayment platobných systémov a ich integráciu do webových projektov. Ak teda na Vašom portáli používate niektoré nami podporované internet bankingové platby, môžete náš server používať pri testovaní namiesto živého systému banky - úplne zadarmo a s plnou kontrolou nad spätne odosielanými dátami.

Používanie EPayment simulátora

Aby ste mohli používať EPayment simulátor, musíte vo Vašej implementácii platobných systémov zmeniť url (na ktorú sa z Vášho systému odosielajú platobné dotazy), merchant ID (alebo ekvivalent pre daný protokol) a samozrejme aj shared secret, aby náš server mohol správne verifikovať a podpisovať testovacie správy.
Všetky tieto údaje sú fixne zadané nami a samozrejme sa líšia pre každú službu.

SLSP SporoPay

SporoPay používa na identifikáciu obchodníka jeho číslo účtu (spolu s predčíslom a kódom banky).

Parametre pre testovanie SLSP SporoPay
Predčíslo účtu (pu_predcislo):000000
Číslo účtu (pu_cislo):0013662162
Kód banky (pu_kbanky):0900
Heslo používané na digitálny podpis:Z3qY08EpvLlAAoMZdnyUdQ==
Url, na ktorú má byť zaslaný payment request:http://epaymentsimulator.monogram.sk/SLSP_SporoPay.aspx

VÚB e-platba

Verzia protokolu z roku 2010, HMAC-SHA256 podpisovanie správ

Parametre pre testovanie VÚB e-platby
Identifikátor obchodníka (MID):111ahoj3
Heslo používané na digitálny podpis:abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ42
Url, na ktorú má byť zaslaný payment request:http://epaymentsimulator.monogram.sk/VUB_EPlatba2_HMAC.aspx

Staršia verzia protokolu zpred roku 2010

Parametre pre testovanie VÚB e-platby
Identifikátor obchodníka (MID):1111ahoj
Heslo používané na digitálny podpis:87654321
Url, na ktorú má byť zaslaný payment request:http://epaymentsimulator.monogram.sk/VUB_EPlatba.aspx

TB TatraPay

Parametre pre testovanie TB TatraPay
Identifikátor obchodníka (MID):aoj
Heslo používané na digitálny podpis:87651234
Url, na ktorú má byť zaslaný payment request:http://epaymentsimulator.monogram.sk/TB_TatraPay.aspx

TB CardPay

Parametre pre testovanie TB CardPay
Identifikátor obchodníka (MID):1joa
Heslo používané na digitálny podpis:43218765
Url, na ktorú má byť zaslaný payment request:http://epaymentsimulator.monogram.sk/TB_CardPay.aspx

UCB UniPlatba

Pri UniPlatbe sa v Payment requeste neposiela návratová URL. Systém platieb má túto URL nastavenú pre každého obchodníka a teda ju zisťuje pomocou merchant ID. EPayment simulátor želanú návratovú URL nevie zistiť a preto je pri tomto type platby v EPayment simulátore uvedená aj hodnota RURL, ktorú môžete zmeniť.

Parametre pre testovanie UCB UniPlatba
Identifikátor obchodníka (MID):125587519
Heslo používané na digitálny podpis:ABCDEFGH
Url, na ktorú má byť zaslaný payment request:http://epaymentsimulator.monogram.sk/UCB_UniPlatba.aspx

VB VeBpay

Parametre pre testovanie VB VeBpay
Identifikátor obchodníka (MID):123dsa78
Heslo používané na digitálny podpis:46372819
Url, na ktorú má byť zaslaný payment request:http://epaymentsimulator.monogram.sk/VB_VeBpay.aspx